^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ZEBRANIE WIEJSKIE

      W najbliższą niedzielę 17 września o godz,16,00 w remizie OSP odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIEonline casinos accept prepaid visa

 Tematem zebrania będzie fundusz sołecki na 2018 r oraz sprawy bieżące wsi !online casinos accepting u s players

                                                                                                                        SOŁTYSonline casinos au

PODZIĘKOWANIE

                                                  PODZIĘKOWANIAonline casinos based in the us

Składam serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu  uroczystości nadania Szkole Podstawowej  w Ostrowsku imienia profesora Andrzeja Waksmundzkiego, która odbyła się 16 czerwca 2017 r.:online casinos accepting western union moneygram

online casinos accept mastercard depositsKs. Prałatowi Mieczysławowi Łukaszczykowi za mszę św. modlitwę i słowo Boże.

Ks. Janowi Jakubcowi za mszę św. , modlitwę i przygotowanie liturgii online casino poker usa.

online casinos best match depositKs. Kanonikowi Stanisławowi Barcikowi i ks. Władysławowi  Zarębczanowi  za mszę św. i modlitwę.

online casino real money paypalP. organistce i scholce za oprawę muzyczną  mszy św.

can i play online bingo on my ipadP. kościelnemu za posługę podczas mszy św.

P. Ewie Pietrzak za pomysłowy scenariusz części artystycznej i mrówczą pracę przy jego realizacji oraz ufundowanie rekwizytówcan you gamble online in the usa.

bonus bingo casinoP. Wandzie Szado – Kudasik za słowa hymnu szkolnego, użyczenie swoich tekstów,  wsparcie w realizacji scenariusza i poprowadzenie na scenie posiadów.

bonus slots real moneyP. Sylwii Basta za muzykę do hymnu szkolnego, przygotowanie uczniów i oprawę muzyczną.

P. Justynie Micherdzińskiej – Stanisz za przygotowanie filmu i czuwanie nad jego prawidłową realizacją i emisjącan you play blackjack online for money.

P. Michałowi  Dominowi za nagraniacanadian online bingo games.

P. Danucie Mastalskiej za dekoracje, projekt kącika patrona, wykonanie zaproszeńbodog real money blackjack.

california online casinosP. Łukaszowi Gromadzie za przygotowanie pamiątkowych folderów i medali, za oprawę muzyczną i przygotowanie dzieci  grających, tańczących i odgrywających scenki oraz za ogromne wsparcie i pomysły.

P. Adamowi Błaszczykowi za nagranie fragmentu filmu i  udział grupy rekonstrukcyjnej w przedstawieniubonus casino online.

P. Dorocie Ostwald za przygotowanie fragmentu scenariusza ( zastosowanie światłowodów) i lampek światłowodowych, wypożyczenie i ufundowanie rekwizytów, projekt sztandaru.

canadian online casino slotsP. Teresie Gromadzie za nagrywanie filmików,  zamówienie portretu do kącika patrona i prowadzenie uroczystości.

P. Ewie Michalik za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego o patronie, nagranie filmiku, pomoc w dekorowaniu, przygotowanie plakatu z zaproszeniem.

P. Urszuli Dębskiej – Ciężobce za przygotowanie i  przeprowadzenie konkursu wiedzy o patronie, nagrywanie filmików, przygotowanie strojów, przygotowanie gabloty w kąciku patrona, współpracę  z florystyką.

P. Jolancie Radzik za nagranie filmiku i  transport dla  p. Kudasik.

P. Jolancie Wojtylak za przygotowanie dzieci  do występu.

P. Adamowi Witkowi  za transport portretu, kwiatów, przygotowanie i obsługę sprzętu nagłaśniającego, ułożenie widowni i sceny.

P. Marii Maciasz za przygotowanie życiorysu do klas i prezentacji o profesorze do filmu.

P. Annie Komperdzie za przygotowanie i przeprowadzenie  konkursu wiedzy o patronie.

P. Łukaszowi  Zamarlikowi za opracowanie rozmieszczenia symbolicznych gwoździ w gablocie.

Pracownikom obsługi za dbanie o sprawy porządkowe.

Sołtysowi i radzie sołeckiej za zorganizowanie festynu, z którego dochód przekazano na potrzeby poczęstunku po zakończeniu uroczystości.

P. Anecie Twaróg i Elżbiecie Skałubie za przygotowanie i  prowadzenie festynu.

P. Markowi Kołatowi, Piotrowi Kopciowi  i Piotrowi Zygmundowi  za pomoc przy festynie.

P. Renacie Kamoń za przygotowanie kwiatów w kąciku patrona.

P. Stanisławowi Koziełowi, Markowi Trąbce, Bogdanowi Ostwaldowi, Grzegorzowi Skałubie, Szymonowi  Szumalowi  za transport sceny.

Strażakom za wypożyczenie lamp, syreny i pilnowanie porządku na drodze w czasie przemarszu.

P. Annie Rzońcy za kierowanie zespołem rady rodziców przygotowujących ciasto.

Rodzicom przygotowującym ciasto.

Pocztom sztandarowym :

-Związku Podhalan oddziału w Ostrowsku p. Ryszardowi Gromadzie, p. Antoniemu Pędzimążowi, p. Czesławowi Gromadzie ,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku p. Leonowi  Domalikowi,  Pawłowi  Wach,  Markowi Kamoń.

- Gimnazjum im. Prof.Józefa Tischnera w  Łopusznej,

- Szkoły Podstawowej im. Jana  Kantego z Ludźmierza,

- Szkoły :Podstawowej im. Wiktorii Baranówny z Morawczyny,

- Rady Rodziców w Ostrowsku p. Romanowi Pędzimążowi, Danucie Sral, Marii Żegleń.

P. Bożenie Wróbel za wypożyczenie stołu i ławek.

P. dyrektor Dorocie Chowaniec  z ZSPiG w Łopusznej za wypożyczenie sceny.

P. Józefie Kuchcie i p. dyrektor  Elżbiecie Trybus  z ZSPiG w Gronkowie za wypożyczenie krzeseł.

P. sekretarce ZSPiG w Ostrowsku Małgorzacie Ciężobce za obsługę finansową i organizacyjną.

P. Grażynie Mazurek za dyżur przy księdze pamiątkowej i pomoc organizacyjną.

Szczególne podziękowania kieruję na ręce sponsorów:

Romana Pędzimąża, Marzeny Kruczek, Anny Szumal za wsparcie finansowe,

Andrzeja Perełki za wykonanie gabloty na symboliczne „ gwoździe”,

Tomasza Wróbla za wykonanie gabloty na sztandar

i wszystkich , którzy zakupili gwoździe oraz cegiełki.

 

 

                                                                                                                             Anna Paździor

NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

                             ZAPROSZENIE

                Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice zapraszają serdecznie wszystkich mieszkańców i gości na uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Ostrowsku imienia Profesora Andrzeja Waksmundzkiego i poświęcenia sztandaru, która odbędzie się dnia

                            16 czerwca 2017 r.

Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Ostrowsku.

 

 

 

Copyright 2017  Parafia św. Michała Archanioła