PODATKI

Sołtys wsi Ostrowsko informuje, że od 20 lutego do 15 marca w środy i piątki  w godz.14.00 - 18.00 w starej szkole będą wydawane nakazy płatnicze podatku rolnego i od nieruchomości oraz przyjmowane wpłaty.

Równocześnie będą przyjmowane wpłaty na remont  sieci wodociągowej  za rok 2018 , kto jeszcze zalega i bieżący 2019 rok.

Serdecznie zapraszam ! 

            Sołtys 

Ogłoszenie Spółki Wodnej

Zarząd Spółki Wodnej w Ostrowsku prosi o uiszczenie opłaty na remont sieci wodociągowej za 2018 rok do 31 marca 2019. Za dotrzymanie terminu dziękujemy !

                                                   Zarząd Spółki Wodnej

Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na właścicielu posesji spoczywa obowiązek odśnieżania chodników.
 W związku z powyższym Sołtys wsi Ostrowsko prosi mieszkańców o odśnieżanie chodników przy posesjach w taki sposób,aby umożliwić  przejście pieszym (chociaż na tzw. łopatę). Dotyczy to wszystkich, a w szczególności mieszkających  przy ul.Pienińskiej
                               Sołtys
 
 
 

Ogłoszenie

Sołtys wsi Ostrowsko prosi mieszkańców o zapoznanie się z nowymi zasadami segregacji odpadów i harmonogramem ich odbioru w 2019 roku

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są  na stronach urzędu gminy Nowy Targ oraz na tablicach ogłoszeń i w sklepach.