Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na właścicielu posesji spoczywa obowiązek odśnieżania chodników.
 W związku z powyższym Sołtys wsi Ostrowsko prosi mieszkańców o odśnieżanie chodników przy posesjach w taki sposób,aby umożliwić  przejście pieszym (chociaż na tzw. łopatę). Dotyczy to wszystkich, a w szczególności mieszkających  przy ul.Pienińskiej
                               Sołtys
 
 
 

Ogłoszenie

Sołtys wsi Ostrowsko prosi mieszkańców o zapoznanie się z nowymi zasadami segregacji odpadów i harmonogramem ich odbioru w 2019 roku

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są  na stronach urzędu gminy Nowy Targ oraz na tablicach ogłoszeń i w sklepach.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Znalezione obrazy dla zapytania zyczenia bozonarodzeniowe

 

    Najserdeczniejsze życzenia zdrowia , szczęścia i rodzinnego ciepła dla wszystkich Ostrowian , tych w kraju , jak i za granicą .

   Niech Nowonarodzone Dziecię oświeca drogi codziennego życia , obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym

                                                     oraz 

             wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019

           składa Sołtys , Radny Rady Gminy i Rada Sołecka

PODZIĘKOWANIA

Sołtys i Rada Sołecka wsi Ostrowsko składają podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Frekwencja wyniosła 52 proc. a więc z wyborów na wybory jest nas coraz więcej zaangażowanych w sprawy wsi.Niemniej jednak druga połowa wyborców nie wzięła udziału w głosowaniu, a przy wyższej frekwencji moglibyśmy mieć dwóch radnych. Tak , że  jeszcze sporo pracy przed nami wszystkimi nad kształtowaniem świadomości obywatelskiej.

Każdy głos jest niezwykle ważny  !

Wielkie podziękowania za udzielenie poparcia składa również Radny Rady Gminy -Gabriel Szumal zapewniając jednocześnie, że postara się  nie zawieść zaufania jakim go obdarzyli wyborcy i będzie wypełniał swój mandat rzetelnie i zgodnie z interesem mieszkańców Ostrowska!

Wyniki wyborów do Rady Gminy Nowy Targ

GMINA NOWY TARG: 

Jan Smarduch wybrany wójtem. 

Nowo wybrana Rada Gminy Nowy Targ: 

nazwisko                               - głosy                       - poparcie 
Paweł Jan Długi -                      292                            12.85% 
Teofil Antoni Chmielak               305                            13.42% 
Ryszard Adam Pietras                265                            11.66% 
Krzysztof Adam Waniczek          256                             11.26% 
Józef Lorenc                             372                            16.37% 
Edyta Haręza -                          276                            10.40% 
Stanisław Henryk Buła               247                              9.31% 
Gabriel Stanisław Szumal           267                             10.06% 
Marek Andrzej Kolasa                267                             10.06% 
Łukasz Jacek Waras                  261                               9.83% 
Władysław Kazimierz Wasielak   242                               9.12% 
Czesława Danuta Fic                 292                              18.01% 
Jan Gał                                   198                               12.21% 
Wiesław Józef Parzygnat           190                               11.72% 
Dawid Stanisław Szeliga            225                               13.88% 
Jan Paweł Haberny                   109                                 6.72% 
Stanisław Zubek                       176                               10.99% 
Marek Sproch                           166                               10.37% 
Piotr Sławomir Łabuda              166                               10.37% 
Marek Łapczyński                     222                               13.87% 
Wojciech Jan Ścisłowicz            271                               16.93% 

Komunikat SANEPIDU o stanie wody pitnej

                         PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W NOWYM TARGU

                                                               Nowy Targ 17-10-2018

 

                                  KOMUNIKAT  DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU

                     lokalnego Ośrodek Zdrowia , Szkoła  Podstawowa i budynki w Ostrowsku

                                                  z dnia 17 pażdziernika 2018

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociagu lokalnego Ośrodek Zdrowia , Szkoła Podstawowa i budynki prywatne w Ostrowsku , że w dniu 17.10.2018 wydał na podstawie sprawozdań z badań z dnia 17.10.2018 decyzje o przydatności wody do spożycia z wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 11.10.2018 nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

   WODA Z WODOCIĄGU NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  !!!

 

 

 

                                                      Powiatowy Inspektor Sanitarny 

                                                                  w Nowym Targu           

                                                              mgr inż. Jolanta Bakalarz

 

 

Oryginał pisma na tablicach ogłoszeń i w sklepach .