Ogłoszenie

  Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Krakowie nasza parafia wystawia na sprzedaż działki  o nr ewid. 1755/1 i 1755/2 o łącznej powierzchni 3,18 ha położone w miejscowości Ostrowsko między drogą wojewódzką 969 a linią brzegową rzeki Dunajec. Działkę przecina w poprzek ciek wodny (potok) widoczny na zdjęciu z Geoportalu poniżej oraz droga dojazdowa do pozostałych działek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

Kontakt tel. 18 265 30 08.