Ogłoszenie

W przyszłą niedzielę 30 czerwca będą wydawane worki na odpady segregowane na II półrocze, po mszach św.  od 9 ÷10 oraz od 12 ÷ 13 w Starej Szkole. 

Potem worki będą dostępne u  Sołtysa. 

Serdecznie zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości. 

                                                                                          Sołtys