DZIEŃ KOBIET

Podobny obraz

                              Drogie Panie !

Dziękujemy , że jesteście i czynicie świat lepszym ,

    i piękniejszym . 

Najserdeczniejsze życzenia w dniu Waszego święta

                                      składa

                         Sołtys i Rada Sołecka