Ogłoszenie Spółki Wodnej

Zarząd Spółki Wodnej w Ostrowsku prosi o uiszczenie opłaty na remont sieci wodociągowej za 2018 rok do 31 marca 2019. Za dotrzymanie terminu dziękujemy !

                                                   Zarząd Spółki Wodnej