Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na właścicielu posesji spoczywa obowiązek odśnieżania chodników.
 W związku z powyższym Sołtys wsi Ostrowsko prosi mieszkańców o odśnieżanie chodników przy posesjach w taki sposób,aby umożliwić  przejście pieszym (chociaż na tzw. łopatę). Dotyczy to wszystkich, a w szczególności mieszkających  przy ul.Pienińskiej
                               Sołtys