Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie odbędzie się w niedzielę 16 września 2018 roku

o godzinie 16.00

Tematem zebrania będą sprawy bieżące wsi oraz wybory samorządowe do Rady gminy, powiatu, i sejmiku województwa małopolskiego.

Wszystkich mieszkańców wsi zapraszają

                                          Sołtys i Rada sołecka